Súčasnosť

Obec Trenčianske Stankovce patrí z administratívneho hľadiska do územia Trenčianskeho samosprávneho kraja – Okresu Trenčín – je jednou z najväčších obcí. Rozprestiera sa od  podhoria Považského Inovca po nivu rieky Váh.

Okolie  obce poskytuje vynikajúce podmienky pre športové aktivity, čoho odrazom je i stavba Oddychového centra (r. 2006) v k.ú.. Rozvadze. Cez obec prechádza Važská cyklomagistrála, pohorie Považského Inovca poskytuje vhodné podmienky pre pešiu turistiku a poľovníctvo. Rybníky v blízkosti obce ponúkajú možnosť pre športový rybolov.

Obec zo svojho územia vyčlenila  lokality určené pre priemyselné účely, v k.ú. Sedličná, kde rástla výrobná hala spoločnosti VAILLANT GROUP (r. 2004) určená na výrobu komponentov do plynových kotlov, zamestnáva cca 600 zamestnancov,  je potrebné spomenúť tiež ďalších zamestnávateľov tohto regiónu, firmu Europin, ktorá sa zaoberá výrobou zdravotnej techniky (do 150 zamestnancov), veľkosklad bicyklov značky Author – Universe, baliareň zeleniny AGREL, Empíria – veľkoobchod s vodoinštalačným materiálom, Schmolz Bickenbach - strojárska firma s ťažiskom v automobilovom priemysle, spoločnosť KVK-výroba plastového nasávacieho potrubia, Stavebniny Monolit, spoločnosť DAMO - oprava a predaj poľnohospodárskej techniky a iné .

Obec je splynofikovaná, odkanalizovaná s čističkou odpadových vôd, v obci sú vytvorené - vzhľadom na polohu v blízkosti krajského mesta a diaľnice D1 - výborné podmienky pre podnikateľské aktivity rôzneho druhu, individuálnu a komplexnú výstavbu.