Obsah

Obecný úrad

Adresa:  

Trenčianske Stankovce č. 362

913 11  Trenčianske Stankovce

Starosta obce

JUDr. Martin Markech

tel.č. 0908 553 049

starosta@trencianskestankovce.sk

Prednosta obecného úradu

Mgr. Ľubica Ďurišová

tel..č.  0905 462 101

prednosta@trencianskestankovce.sk

Podateľňa, pokladňa:  Jana Dutková

Tel: 032/6576633 

Fax: 032/6576621

email: podatelna@trencianskestankovce.sk

Matrika, evidencia obyvateľstva :  Drahoslava Zemánková

  tel.č.  0901 704 103

 email:  drahoslava.zemankova@trencianskestankovce.sk

 

  Odbor ekonomiky a majetku obce :

 Ekonóm : Galina Dobiašová

  tel.č. 0908 802 422

  email :  galina.dobiasova@trencianskestankovce.sk

 

 Ekonóm : Ing. Alena Novotová

  tel.č.  0917 428 955

  email : alena.novotova@trencianskestankovce.sk

 

Projektový manažér : Ing. Miroslava Piláthyová

tel.č. 0917 428877

email:  miroslava.pilathyova@trencianskestankovce.sk

  

Mzdy, pohrebné služby :  Soňa Siváková

  tel.č.  032/6576624

  email: sona.sivakova@trencianskestankovce.sk

 

Správa daní a poplatkov, životného prostredia, osvedčovanie podpisov a listín :    

 Zuzanna Tanáčová

 tel.č. 032/6576628

 email: zuzana.tanacova@trencianskestankovce.sk

 

  Knižnica :  Mgr. Silvia Justusová

  tel. č. 032/ 6576626 

  email: justusova@gmail.com

  Opatrovateľka a doručovateľka :   Jarmila Kadlečíková

  Upratovačka a doručovateľka :      Eva Straková

 

 Odbor  obecných služieb :

     Vedúci :  Ing. Jaroslav Beták

     tel.č.  0905 803 686

     email : veduci@trencianskestankovce.sk

    Zamestnanci :                  Milan Dobiaš

                                                 Peter Ďuriš

                                                 Patrik Plášek

                                                 Milan Pevný

                                                 Pavol Jančo

                                                 Boris Zemánek

    Pohrebná služba :   0918 181 597                                    

OBECNÝ ÚRAD Trenčianske Stankovce

Úradné hodiny

 

Pondelok      730 - 1145       1215  -   1530 hod.

Utorok         730 - 1145       1215  -   1530 hod.

Streda          730 - 1145       1215  -   1700 hod.

Štvrtok                 nestránkový deň

Piatok           730 - 1145       1215  -   1400 hod.

 

STAVEBNÝ ÚRAD

TRENČIANSKE STANKOVCE

Úradné hodiny

 

    Ing. Mária Pavlíková

     tel.č. :  0918 597 301

     email: maria.pavlikova@trencianskestankovce.sk

   

Párny týždeň

 

Utorok          nestránkový deň

Streda           800 - 1145       1215  -  1700 hod.

Štvrtok          nestránkový deň

Piatok           800 – 1145          1215  -  1400 hod. 

Nepárny týždeň

Streda           800 - 1145       1215  -   1700 hod.

Štvrtok          nestránkový deň

Piatok           800 – 1145      1215  -  1400 hod.