...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Obec Trencianske Stankovce

 Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. 
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Rozhodnutie o vyhlásení referenda 

https://www.minv.sk/?referendum

Informácie o spôsobe hlasovania 

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre referendum vyhlásené na 21.januára2023 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisíí

- Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisíí: pilathyova@trencianskestankovce.sk   

Informácia o zverejnení emailovej adresy 

Hlasovacie preukazy, ich vydávanie a adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

- Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: pilathyova@trencianskestankovce.sk   

- Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v písomnej forme:

Obecný úrad, Trenčianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske Stankovce

Hlasovací preukaz 

Voľba poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

- Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: pilathyova@trencianskestankovce.sk   

- Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v písomnej forme:

Obecný úrad, Trenčianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske Stankovce

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?r23-posta1

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 29. októbra 2022 v obci Trenčianske Stankovce

Zápisnica MVK 

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID 19 - informácie 

Žiadosť  o špeciálny spôsob hlasovania možete podať telefonicky zapisovateľovi
miestnej volebnej komisie:
Ing. Miroslave Piláthyovej , tel .č. 0901 704 103, 0908 222 505

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu do zastupiteľstva TSK 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu TSK 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v obci Trenčianske Stankovce 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Trenčianske Stankovce 

Volebné okrsky a miestnosti 

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 hod.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/209/20220610

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

Obec Trenčianske Stankovce v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým, že počet občanov ku dňu vyhlásenia volieb (t. j. k 10. 06. 2022) je 3 419.

Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Stankovce, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 35/2022 zo dňa  27.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Stankovce bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 

Za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Trenčianske Stankovce bola vymenovaná Ing. Miroslava Piláthyová.

Menovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie 

Kontakt

Telefón:          +421 32 65 766 24, +421 901 704 103

E-mail:            pilathyova@trencianskestankovce.sk

Adresa:           Obecný úrad, 913 11 Trenčianske Stankovce 362

Uvedená emailová adresa je určená aj na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v obci Trenčianske Stankovce.

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod. V prípade potreby odovzdania kandidátnych listín 30.08.2022 po skončení úradných hodín t.j. po 15.30 hod., prosím kontaktujte telefonicky zapisovateľku miestnej volebnej komisie - Ing. Miroslavu Piláthyovú na tel. č. 0901 704 103, 0908 222 505, prípadne osobne na adrese Trenčianske Stankovce č.d. 513.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie v úradných hodinách Obecného úradu v Trenčianskych Stankovciach a v posledný deň t.j. 30.08.2022 (utorok) do 24.00 hod.

Minimálny počet podpisov 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 

 

 

Predstavujeme novú službu pre občanov a návštevníkov nášej obce.
Chcete byť informovaný o aktualitách z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie z obce vo vašom smartfóne ?
          Appgoogle

v obraze

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

Kalendár zvozu odpadov

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:48
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:516412