...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Výročné správy

Všetky konsolidované výročné správy vrátane príloh sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Konsolidovaná výročná správa 2016 

Konsolidovaná výročná správa 2017 

Konsolidovaná výročná správa 2018 

Konsolidovaná výročná správa 2019 

Konsolidovaná výročná správa 2020