...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Výbor DHZ Tr.Stankovce

Zloženie výboru DHZ Trenčianske Stankovce   2017-2021

 

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Trenčianske Stankovce  2017 -2021

Predseda Branislav HLADKÝ
Podpredseda - veliteľ  Ján KULAČÍK
Preventivár Karol JEŽÍK
Tajomník Zuzanna TANÁČOVÁ
Pokladník  Marta ĎURIŠOVÁ
Referent mládeže Lýdia LAHKÁ
Organizačný referent Danka MOJŽIŠOVÁ
Strojník Pavol JANČO
Materiálno-technický referent: Ing. Michal CHRASTINA

Členky výboru:

Gabriela KLINČUCHOVÁ
  Soňa TANÁČOVÁ ml.
   
Kronikár: Sabína BOČÁKOVÁ
Revízna komisia: Ing. Ján ĽAHKÝ
  Mgr. Jana BERKOVÁ
  Ing. Jaroslav KOPRIVŇANSKÝ                                                                   


 

Výbor DHZ Tr.Stankovce


Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Trenčianske Stankovce  2012 -2017

Predseda Ing. Jaroslav KOPRIVŇANSKÝ
Podpredseda - veliteľ  Ján KULAČÍK
Preventivár Karol JEŽIK
Tajomník Zuzanna TANÁČOVÁ
Pokladník  Marta ĎURIŠOVÁ
Referent mládeže Lýdia LAHKÁ
Organizačný referent Danka MOJŽIŠOVÁ
Strojník Pavol JANČO
   
Členovia výboru: Mgr. Jana BERKOVÁ
  Gabriela DURÁČIOVÁ
  Gabriela KLINČUCHOVÁ
   
Revízna komisia: Ing. Ján ĽAHKÝ
  Emília HOLIČKOVÁ 
  Branislav HLADKÝ


VÝBOR DHZ TRENČIANSKE STANKOVCE 2007 -2012

Predseda Branislav HLADKÝ
Podpredseda - veliteľ  Pavol JANČO
Podpredseda prevencie Karol JEŽÍK
Tajomník Zuzanna TANÁČOVÁ
Pokladník Pavel ZÁHUMENSKÝ
Organizačný referent Danka MOJŽIŠOVÁ
Referent mládeže Lýdia LAHKÁ
Strojník Rastislav ĎURIŠ
Mater. technický referent Jaroslav KOPRIVŇANSKÝ
Člen výboru  Emília HOLIČKOVÁ
Člen výboru  Jozef HOLIČKA
Revízor Ján ĽAHKÝ    Ing
Revízor Ján ĽAHKÝ
Revízor Gabriela KLINČUCHOVÁ