Obsah

Uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

2018

Uznesenia september 2018 Stiahnuté: 11x | 15.10.2018

Uznesenia máj 2018 Stiahnuté: 22x | 07.09.2018

Uznesenia august 2018 Stiahnuté: 34x | 22.08.2018

Uznesenia jún 2018 Stiahnuté: 19x | 22.08.2018

Uznesenia marec 2018 Stiahnuté: 53x | 26.04.2018

uznesenia január 2018-1 Stiahnuté: 54x | 26.04.2018

2017

uznesenia č. 26-32/2017 prijaté OZ dňa 28.06.2017 Stiahnuté: 71x | 22.12.2017

Uznesenia č. 45-50/2017 prijaté OZ dňa 29.11.2017 Stiahnuté: 54x | 22.12.2017

Uznesenia č. 56-66/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 57x | 22.12.2017

Uznesenia č. 51-55/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 59x | 22.12.2017

Uznesenia č.33-44/2017 prijaté OZ dňa 24.8.2017 Stiahnuté: 80x | 30.08.2017

Uznesenia č. 16 - 25/2017 prijaté OZ dňa 07.06.2017 Stiahnuté: 83x | 22.12.2017

Uznesenia č. 4-15/2017 prijaté OZ dňa 7.4.2017 Stiahnuté: 91x | 22.06.2017

Uznesenie č.1-3/2017 prijaté OZ dňa 23.1.2017 Stiahnuté: 75x | 22.06.2017

Uznesenia č. 70 - 79/2016, prijaté OZ dňa 12.12. 2016 Stiahnuté: 80x | 20.04.2017

Uznesenia č.60-69/2016 prijaté OZ dňa 28.11. 2016 Stiahnuté: 76x | 20.04.2017

Uznesenia č. 47 - 58/2016 prijaté OZ dňa 12.9.2016 Stiahnuté: 231x | 22.06.2017

Uznesenia č. 19-26/2016 prijaté OZ dňa 25.4.2016 Stiahnuté: 166x | 22.06.2017

Uznesenie 1 2016 Stiahnuté: 137x | 22.06.2017

2016

Uznesenie č. 59/2016 Stiahnuté: 112x | 17.10.2016

Stránka