Obsah

Uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

2018

Uznesenia december 2018 Stiahnuté: 23x | 18.12.2018

Uznesenia november 2018- 2.zasadnutie Stiahnuté: 21x | 28.11.2018

Uznesenia november 2018 Stiahnuté: 18x | 27.11.2018

Uznesenia september 2018 Stiahnuté: 38x | 15.10.2018

Uznesenia máj 2018 Stiahnuté: 46x | 07.09.2018

Uznesenia august 2018 Stiahnuté: 64x | 22.08.2018

Uznesenia jún 2018 Stiahnuté: 42x | 22.08.2018

Uznesenia marec 2018 Stiahnuté: 76x | 26.04.2018

uznesenia január 2018-1 Stiahnuté: 79x | 26.04.2018

2017

uznesenia č. 26-32/2017 prijaté OZ dňa 28.06.2017 Stiahnuté: 88x | 22.12.2017

Uznesenia č. 45-50/2017 prijaté OZ dňa 29.11.2017 Stiahnuté: 73x | 22.12.2017

Uznesenia č. 56-66/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 78x | 22.12.2017

Uznesenia č. 51-55/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 80x | 22.12.2017

Uznesenia č.33-44/2017 prijaté OZ dňa 24.8.2017 Stiahnuté: 102x | 30.08.2017

Uznesenia č. 16 - 25/2017 prijaté OZ dňa 07.06.2017 Stiahnuté: 102x | 22.12.2017

Uznesenia č. 4-15/2017 prijaté OZ dňa 7.4.2017 Stiahnuté: 109x | 22.06.2017

Uznesenie č.1-3/2017 prijaté OZ dňa 23.1.2017 Stiahnuté: 90x | 22.06.2017

Uznesenia č. 70 - 79/2016, prijaté OZ dňa 12.12. 2016 Stiahnuté: 99x | 20.04.2017

Uznesenia č.60-69/2016 prijaté OZ dňa 28.11. 2016 Stiahnuté: 92x | 20.04.2017

Uznesenia č. 47 - 58/2016 prijaté OZ dňa 12.9.2016 Stiahnuté: 767x | 22.06.2017

Stránka