...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Urbariáty

Urbár

Pozvánka na Valné zhromaždenie Lesného družstva

Pozvánka- oznámenie o Zasadnutí zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Malé Stankovce  

Pozvánka- oznámenie o Zasadnutí zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Veľké Stankovce  

stanovy spoločenstva - nová úprava

nová zmluva 2019

Urbár Veľké Stankovce-zrušenie valného zhromaždenia