...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Povinne zverejňované informácie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 1. Osobne

  Na podateľni Obecného úradu 

  Adresa
  Trenčianske Stankovce 362
  913 11 Trenčianske Stankovce

  Úradné hodiny

  Pondelok 7:30 – 15:30
  Utorok  7:30 – 15.30
  Streda  7:30 – 17:00
  Štvrtok  nestránkový deň
  Piatok  7:30 – 14.00
 2. Písomne

  poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu

  Adresa
  Obecný úrad Trenčianske Stankovce
  Trenčianske Stankovce 362
  913 11 

 3. Elektronickou poštou
  podatelna@trencianskestankovce.sk
 4. Ústne

  U ktoréhokoľvek pracovníka MsÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1 Záznam o ústnej sťažnosti  

        

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Ďurišová

 

Postup obce Trenčianske Stankovce pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí podľa zákona č.211/2000 Z.z., vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Trenčianske Stankovce vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č.211/2000 Z.z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.
 
Zo závažných dôvodov môže obec Trenčianske Stankovce predĺžiť horeuvedenú lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

SADZOBNÍK CIEN za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Trenčianske Stankovce

Spôsob úhrady

1. V hotovosti v pokladni Obecného úradu

2. Bezhotovostným prevodom na účet

3. Poštovou poukážkou

 

Kalendár zvozu odpadov

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:174
TÝŽDEŇ:2593
CELKOM:541843