...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Organizačná štruktúra

Organizačná schéma obecného úradu

v Trenčianskych Stankovciach

 

PERSONÁLNE OBSADENIE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOV OBECNÉHO ÚRADU

Starosta obce

JUDr. Martin Markech

 

Zástupca starostu obce

Ing. Martin Kudla, PhD.

 

Oddelenie ekonomické a správy majetku

Galina Dobiašová

ekonóm

Eva Kadáková

účtovník

Oddelenie daní a poplatkov, životného prostredia

Renáta Dohňanská

referent

Oddelenie pre stavebnú činnosť

Ing. Mária Pavlíková

referent

Oddelenie matriky a evidencia obyvateľstva

Ing. Miroslava Piláthyová

referent

Oddelenie mzdovej agendy, pohrebníctvo

Juraj Jančo

referent

Oddelenie sociálnych vecí a vnútorných záležitostí

Mgr. Ľubica Ďurišová

referent

Eva Straková

doručovateľka a upratovačka 

 

 

Oddelenie kultúry, športu, obecná knižnica

Mgr. Silvia Justusová

referent

 

 

 

 

Oddelenie obecných služieb

Ing. Jaroslav Beták

vedúci oddelenia

Peter Ďuriš

pracovník

Patrik Plášek

pracovník

Pavol Jančo

pracovník

Milan Pevný

pracovník  

Milan Dobiáš

pracovník

Boris Zemánek

pracovník

Samuel Zemánek

pracovník

Hlavný kontrolór obce

JUDr. Jozef Lipták