Menu

...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Komisie zriadené pri OZ

KOMISIA, ZRIADENÁ PRI OBECNOM  ZASTUPITEĽSTVE  OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE :

Komisia  na ochranu verejného záujmu:

predseda:

JUDr.Pavol Kadlečík

     Členovia stáli:  
   
   
       

 

Zbor pre občianske záležitosti

predseda:

Bc. Marta Jančová - poverená výkonom sobášnych obradov pre volebné obdobie 2022-2026

   
    Členovia stáli :  
  Mgr. Silvia  Justusová, príprava akcií - sobášov, slávností, smútočných rozlúčok, uvádzačka, recitátorka
  Bc. Marta Jančová, rečník (zástupkyňa sobášiaceho)
  Ing.Miroslava Piláthyová, príprava akcií
  Ing.Eva Beňovičová (rečník)
  Mária Kubasáková, recitátorka, písanie a maľovanie pamätných kníh
  Mgr. Ladislav Žiško, hudobník, smútočný rečník
  Zuzana Jančová, spev
     Ing. Marcela Hrušovská, hudobníčka
  Bc. Lucia Jančová, spev, recitácia