...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Predstavitelia obce

Starosta Obce Trenčianske Stankovce
Starosta

JUDr. Martin Markech
tel.č. 0908 553 049

starosta@trencianskestankovce.sk

 

Zástupca starostu

1

JUDr. Pavol Kadlečík 

Trenčianske Stankovce 

kadlecik@trencianskestankovce.sk

Hlavná kontrolórka

Ing. Mária Kašubová

kontrolor@trencianskestankovce.sk