Zubná ambulancia

oznamuje
Zubná ambulancia v Trenčianskych Stankovciach v roku 2011 rozšírila ponuku poskytovaných ošetrení a služieb. V zrekonštruovanej ambulancii začala pracovať popri MUDr. Šimonovi Beňovi aj MUDr. Alena Gulíková. V dvoch ambulanciách je poskytovaná starostlivosť už aj v odbore čeľustná ortopédia t. j. ortodoncia (strojčeky), dentálna hygiena, bielenie zubov a detská stomatológia. Pacienti majú k dispozícii aj vlastné RTG pracovisko včítane najmodernejšieho panoramatického röntgenu. Lekári Vás ošetria aj v popoludňajších hodinách. Objednávať sa môžete na tel. číslach +42132/6496423  alebo  +421949176427.

Zdravotné stredisko