Výstavba a stavebný poriadok

Čestné vyhlásenie ohľadne doby postavenia a začiatku užívania stavby

Čestné vyhlásenie ohľadne doby postavenia a začiatku užívania stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,25 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,9 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 48,5 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Písomný záväzok

Písomný záväzok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,75 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Zápisnica - vzdanie sa odvolania

Zápisnica - vzdanie sa odvolania.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie (chodníka)

Žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie (chodníka).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,59 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (cestný zákon)

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (cestný zákon).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,64 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie + kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie + kolaudačné rozhodnutie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie

Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,15 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,04 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,23 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,87 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o stanovisko obce k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF

Žiadosť o stanovisko obce k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,41 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o vydanie stanoviska obce k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde (záhrada-orná pôda)- v zastavanom území obce

Žiadosť o vydanie stanoviska obce k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde (záhrada-orná pôda)- v zastavanom území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,7 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 7. 6. 2024

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,81 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 7. 6. 2024
Zobrazené 1-20 z 21

KONTAKT:
Obecný úrad - Trenčianske Stankovce 
Ing. Mária Pavlíková tel.č. +421 918 597 301