Publikácie

História štyroch obcí

MONOGRAFIA TRENČIANSKE STANKOVCE, história štyroch obcí, kolektív autorov, rok vydania  2014

Táto kniha, ktorá je  zdrojom informácií  o dávnej minulosti až po súčasnosť by nemala chýbať v žiadnej  domácej knižnici. Ponúka taje minulosti, odkrýva a oživuje  nepoznané a zároveň priblíži súčasný život obce, ktorá vznikla zo štyroch obcí.  Archív fotografií dopĺňa  vhodne textovú časť a pomôže urobiť správnu predstavuje čím sme žili a žijeme.

DVD o obci

Trenčianske Stankovce

CD nosič , Scenár : PaedDr. Oľga Šmatláková, Námet : Ing. Vendelín Sedláček, rok vydania 2014

 

 

Divadelný a hudobný život v obci

 

DIVADELNÝ A HUDOBNÝ ŽIVOT v Trenčianskych Stankovciach, autor Ladislav Žiško, rok vydania 2010

Publikácia mapuje  ochotnícky divadelný  i hudobný život v obci. Približuje 110-ročnú tradíciu divadelnej činnosti, 1OO. Výročie prvej dychovej hudby v obci, ale aj 6O-ročnú existenciu ZPOZ-u, ale aj 15-ročnú činnosť Speváckej skupiny dôchodcov.   

Ľudové piesne spevné a tanečné tradície

 

ĽUDOVÉ PIESNE spevné a tanečné tradície z Trenčianskych Stankoviec, zostavil Jozef Lehocký, rok vydania  2014

Publikácia  ako piesňová a tanečná monografia Trenčianskych Stankoviec doplnená komentármi k ľudovým spevným, tanečným a muzikantským tradíciám, je zameraná na tie časti spoločenského a rodinného života, v ktorých mali uplatnenie spev, tanec a hudba.

Rozvadze 800 rokov

 

PRECHÁDZKA STÁROČIAMI, autori  Helena Bočáková,  Slavko  Tomík, rok vydania 2012

Kniha bola vydaná pri príležitosti 8OO-ého výročia prvej písomnej zmienky o obci Rozvadze a 40. výročia spoločnej obce Trenčianske Stankovce  Ponúka čitateľovi  poznanie dávnej minulosti, osudy ľudí, ich kultúru a zmeny. Je skutočným sprievodcom histórie, ktorá je vzácnym dedičstvom všetkých, ktorí tu žijeme.