Členovia OZ

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE

 1

JUDr. Pavol Kadlečík - zástupca starostu 

 Trenčianske Stankovce 

 kadlecik@trencianskestankovce.sk                                 

1

Ing. Mgr. Marián Zaťko

Trenčianske Stankovce 

 zatko@trencianskestankovce.sk

1

Bc. Jaroslav Križan

Trenčianske Stankovce

krizan@trencianskestankovce.sk

1

Bc. Marta Jančová

 Trenčianske Stankovce

 jancova@trencianskestankovce.sk

1

Ing. Jozef Mojžiš

Trenčianske Stankovce

 mojzis@trencianskestankovce.sk

Mgr. Martin Tanáč               

Trenčianske Stankovce 

tanac@trencianskestankovce.sk                          

Ing. Matúš Beňovič

Trenčianske Stankovce

benovic@trencianskestankovce.sk          

1

p.Dušan Pevný

Trenčianske Stankovce 

pevny@trencianskestankovce.sk                

1

Ing. Martin Kudla, PhD.

Trenčianske Stankovce

kudla@trencianskestankovce.sk