Voľby prezidenta SR 2024

 

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky (2.kolo) v obci Trenčianske Stankovce

Zápisnica VO 1 

Zápisnica VO 2 

Zápisnica VO 3 

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky (1.kolo) v obci Trenčianske Stankovce

Zápisnica VO 1 

Zápisnica VO 2 

Zápisnica VO 3 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.1/2024 Z.z.

Rozhodnutie č.1-2024 Z.z. 

vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Volebné okrsky a miestnosti pre voľby prezidenta SR 

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií a zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskových volebných komisií: pilathyova@trencianskestankovce.sk

Adresa na doručovanie oznámení v písomnej forme: Obecný úrad Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 362

Zverejnenie emailovej adresy

Informácie pre kandidátov, politické strany, koalíciu a petičné výbory

Hlasovacie preukazy, ich vydávanie a adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: pilathyova@trencianskestankovce.sk.

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v písomnej forme: 

Obecný úrad Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 362

Zverejnenie emailovej adresy - hlasovacie preukazy 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky