Občianske združenie "Včely a príroda"

Poslaním občianskeho združenia Včely a príroda je vytvárať podmienky na chov včiel v chotári Malé Stankovce, a to predovšetkým v rámci zriadenej včelnice.

Občianske združenie Včely a príroda má tiež za cieľ chrániť a udržiavať prírodu v okolí včelnice tak, aby bol zachovaný ekologický chov včiel a rozvíjaná biodiverzita v chotári.

Všetkých návštevníkov Malostankovského chotára srdečne pozývame, aby pri svojich vychádzkach do prírody navštívili našu včelnicu a potešili sa pohľadom na jej okolie a načerpali nové sily.

http://m.facebook.com/groups/624822168592014/

Predsedom združenia: Bc. Ivan Poruban

IČO: 52224911

Bankový účet:

Fio banka, a.s. : IBAN: SK85 8330 0000 0020 0205 8678