Voľby do NRSR 2023

 

Výsledky volieb 2023 - NR SR 

Zápisnica OVK 1

Zápisnica OVK 2

Zápisnica OVK 3

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím 204/2023 Z.z., voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do NRSR

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií a zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskových volebných komisií: 

pilathyova@trencianskestankovce.sk

 

Poštová adresa na doručovanie oznámení v písomnej forme prostredníctvom pošty:

Obecný úrad Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 362

 

Adresa na osobné doručovanie oznámení v písomnej forme je toho času: 

Podateľna obecného úradu Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 627

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií 

Delegovanie do volebných komisíí 

Hlasovacie preukazy, ich vydávanie a adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: pilathyova@trencianskestankovce.sk.

Poštová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v písomnej forme: Obecný úrad Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 362

Adresa na osobné doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v písomnej forme je toho času:  Podateľňa obecného úradu Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 627

Hlasovací preukaz