Výbor DHZ Tr.Stankovce

Zloženie výboru DHZ Trenčianske Stankovce   2017-2021

 

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Trenčianske Stankovce  2017 -2021

Predseda  Branislav HLADKÝ

Podpredseda - veliteľ Ján KULAČÍK

Preventivár  Karol JEŽÍK

Tajomník  Zuzanna TANÁČOVÁ

Pokladník Marta ĎURIŠOVÁ

Referent mládeže  Lýdia LAHKÁ

Organizačný referent  Danka MOJŽIŠOVÁ

Strojník  Pavol JANČO

Materiálno-technický referent: Ing. Michal CHRASTINA

Členky výboru: Gabriela KLINČUCHOVÁ, Soňa TANÁČOVÁ ml.

Kronikár:  Sabína BOČÁKOVÁ

Revízna komisia: Ing. Ján ĽAHKÝ, Mgr. Jana BERKOVÁ, Ing. Jaroslav KOPRIVŇANSKÝ         


 

Výbor DHZ Tr.Stankovce


Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Trenčianske Stankovce  2012 -2017

Predseda  Ing. Jaroslav KOPRIVŇANSKÝ

Podpredseda - veliteľ Ján KULAČÍK

Preventivár  Karol JEŽIK

Tajomník  Zuzanna TANÁČOVÁ

Pokladník Marta ĎURIŠOVÁ

Referent mládeže  Lýdia LAHKÁ

Organizačný referent  Danka MOJŽIŠOVÁ

Strojník  Pavol JANČO

Členovia výboru:  Mgr. Jana BERKOVÁ, Gabriela DURÁČIOVÁ, Gabriela KLINČUCHOVÁ

Revízna komisia: Ing. Ján ĽAHKÝ, Emília HOLIČKOVÁ, Branislav HLADKÝVÝBOR DHZ TRENČIANSKE STANKOVCE 2007 -2012

Predseda  Branislav HLADKÝ

Podpredseda - veliteľ Pavol JANČO

Podpredseda prevencie  Karol JEŽÍK

Tajomník  Zuzanna TANÁČOVÁ

PokladníkPavel ZÁHUMENSKÝ

Organizačný referent  Danka MOJŽIŠOVÁ

Referent mládeže  Lýdia LAHKÁ

Strojník  Rastislav ĎURIŠ

Mater. technický referent  Jaroslav KOPRIVŇANSKÝ

Člen výboru Emília HOLIČKOVÁ

Člen výboru Jozef HOLIČKA

Revízor  Ján ĽAHKÝ    Ing

Revízor  Ján ĽAHKÝ

Revízor  Gabriela KLINČUCHOVÁ