Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z 

Rozhodnutie č. 12-2024 

voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený  www.minv.sk/?ep-vzory1.

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu  - Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií a zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskových volebných komisií: pilathyova@trencianskestankovce.sk

 

Adresa na doručovanie oznámení v písomnej forme: Obecný úrad Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 362

Zverejnenie emailovej adresy 

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície viď odkaz -  http://www.minv.sk/?ep24-info2

Hlasovacie preukazy, ich vydávanie a adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: pilathyova@trencianskestankovce.sk.

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v písomnej forme je toho času:  Obecný úrad Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 362

Zverejnenie emailovej adresy - hlasovacie preukazy 

Informácia pre voliča viď odkaz - http://www.minv.sk/?ep24-info1sk