Členská základňa DHZ

ZOZNAM  ČLENOV    DHZ  Trenčiianske Stankovce

MUŽI

P. č. 

Priezvisko a meno

Bydlisko a číslo domu

 1.

BERKO                Jaroslav

Trenčianske Stankovce   802

 2.

BOUCHNER         Gabriel

Trenčianske Stankovce   818

 3.

ĎURIŠ                  Emil

Trenčianske Stankovce   682

 4.

ĎURIŠ                  Martin

Trenčianske Stankovce   826

 5.

ĎURIŠ                  Jaroslav

Trenčianske Stankovce   858

 6.

ĎURIŠ                  Peter

Trenčianske Stankovce   813

 7.

ĎURIŠ                  Rastislav

Trenčianske Stankovce   811

 8.

ĎURIŠ                  Stanislav

Trenčianske Stankovce   826

 9.

GABRIŠ               Ján

Trenčianske Stankovce   545

10.

GAREC                Peter

Trenčianske Stankovce   652

11.

HAŠKO                Dušan

Trenčianske Stankovce   139

12.

HLADKÝ               Branislav

Trenčianske Stankovce   624

13.

HOLIČKA              Jozef

Trenčianske Stankovce   825

14.

HUDEC                 Milan

Trenčianske Stankovce   761  

15.

HUSÁR                 Ján

Trenčianske Stankovce   835

16.

HUSÁR                 Radoslav

Trenčianske Stankovce   850

17.

CHRASTINA          Michal    Ing.

Krivosúd      Bodovka      119

18.

CHRASTINA          Peter      Ing.

Krivosúd      Bodovka      119

19.

JANČO                 Pavol

Trenčianske Stankovce   889

20.

JANČO                 Viliam  

Trenčianske Stankovce   600 

21.

JANČO                 Vladimír

Trenčianske Stankovce   856

22.

JANIŠ                   Jozef

Trenčianske Stankovce   817

23.

JEŽÍK                    Karol

Trenčianske Stankovce   713

24.

KADLEČÍK            Ján

Trenčianske Stankovce   691

25.

KADLEČÍK            Miroslav

Trenčianske Stankovce   691

26.

KLINČUCH            Martin

Trenčianske Stankovce   125

27.

KOPRIVŇANSKÝ  Branislav

Trenčianske Stankovce   518

28.

KOPRIVŇANSKÝ  Jaroslav  Ing.

Trenčianske Stankovce   743

29.

KOPRIVŇANSKÝ  Ján

Trenčianske Stankovce   743

30.

KOPRIVŇANSKÝ  Peter

Selec    

31.

KRÁLIK                 Peter

Trenčianske Stankovce   814

32.

KRÁLIK                 Tomáš

Trenčianske Stankovce   814

33.

KRIŽAN                 Ján

Trenčianske Stankovce   0

34.

KUBICA                Ján         Bc.

Trenčianske Stankovce   746

35.

KULAČÍK              Ján

Trenčianske Stankovce   802

36.

ĽAHKÝ                 Drahoslav

Trenčianske Stankovce   158

37.

ĽAHKÝ                 Dušan

Trenčianske Stankovce   136

38.

ĽAHKÝ                 Ján            

Trenčianske Stankovce   804

39.

ĽAHKÝ                 Ján         Ing.

Trenčianske Stankovce   301

40.

ĽAHKÝ                 Rastislav

Trenčianske Stankovce   804

41.

MAŇO                  Štefan

Trenčianske Stankovce   623

42.

MARGORÍN           Ivan

Trenčianske Stankovce   520

43.

MINÁRIK               Zdenko             

Trenčianske Stankovce   550

44.

PEVNÝ                 Ján     RsDr.

Trenčianske Stankovce   702

45.

PORUBAN            Marek

Trenčianske Stankovce   901

46.

SERIŠ                  Marián

Selec   0

47.

STAŇÁK               Dušan

Trenčianske Stankovce   642

48.

STRAKA               Štefan

Trenčianske Stankovce   653

49.

SUROVSKÝ     Ján       Ing.PhD.

Trenčianske Stankovce   676

50.

SUROVSKÝ          Juraj     Ing..

Trenčianske Stankovce   676

51.

ŠEVČÍK                Ján

Trenčianske Stankovce   866

52.

TANÁČ                 Andrej

Trenčianske Stankovce   300

53.

TANÁČ                 Milan

Trenčianske Stankovce   300

54.

ZÁHUMENSKÝ     Ján

Trenčianske Stankovce   658

55.

ZÁHUMENSKÝ     Juraj

Trenčianske Stankovce   607

56.

ZˇAHUMENSKÝ    Pavol

Trenčianske Stankovce   607

57.

ZÁHUMENSKÝ     Štefan

Trenčianske Stankovce   648


ŽENY

 1.

BERKOVÁ         Jana        Mgr.

Trenčianske Stankovce   807

 2.

BREZNICKÁ       Veronika

Trenčianske Stankovce   297

 3.

ĎUĎÁKOVÁ       Lenka     Mgr.

Trenčianske Stankovce   777

 4.

ĎURÁČIOVÁ      Gabriela

Trenčianske Stankovce   686

 5.

ĎURIŠOVÁ         Anna

Trenčianske Stankovce   813

 6.

ĎURIŠOVÁ         Dominika   Bc.

Trenčianske Stankovce   688

 7.

ĎURIŠOVÁ         Hana         Bc.

Trenčianske Stankovce   688

 8.

ĎURIŠOVÁ         Marianna   Ing.

Trenčianske Stankovce   682

 9.

ĎURIŠOVÁ         Marta

Trenčianske Stankovce   826

10.

ĎURIŠOVÁ         Martina     Bc.

Trenčianske Stankovce   839

11.

ĎURIŠOVÁ         Soňa        Bc.

Trenčianske Stankovce   809

12.

FRAŇOVÁ          Marcela

Trenčianske Stankovce   199

13.

HOLIČKOVÁ       Emília

Trenčianske Stankovce   827

14.

JANČOVÁ           Veronika

Trenčianske Stankovce   599

15.

JANČOVÁ           Zdenka

Trenčianske Stankovce   683

16.

KLINČUCHOVÁ   Gabriela

Trenčianske Stankovce   125

17.

KLINČUCHOVÁ   Viera

Trenčianske Stankovce   125

18.

KLINČUCHOVÁ   Vladislava

Trenčianske Stankovce   125

19.

KOPRIVŇANSKÁ Lívia

Trenčianske Stankovce   760

20.

KOPRIVŇANSKÁ Lucia     Ing.

Trenčianske Stankovce   743

21.

KRÁLIKOVÁ        Zdenka

Trenčianske Stankovce   814

22.

KRIŽANOVÁ        Erika

Trenčianske Stankovce   721

23.

LAHKÁ                Andrea           

Opatovce   8

24.

LAHKÁ                Lucia           

Trenčianske Stankovce   612

25.

LAHKÁ                Lýdia    

Trenčianske Stankovce   612

26.

LAHKÁ                Lýdia      ml.         

Trenčianske Stankovce   612

27.

LAHKÁ                Pavlína           

Trenčianske Stankovce   612

28.

LAHKÁ                Zuzana           

Trenčianske Stankovce   804

29.

MIKUŠOVÁ         Renáta   Mgr.

Trenčín

30.

MOJŽIŠOVÁ        Danka

Trenčianske Stankovce    57

31.

MRÁZIKOVÁ        Eva

Trenčianske Stankovce   780

32.

SERIŠOVÁ          Monika   Mgr.

Trenčianske Stankovce   732

33.

ŠEVČÍKOVÁ        Eva

Trenčianske Stankovce   139

34.

ŠKOLÁROVÁ       Marta

Trenčianske Stankovce   776

35.

TANÁČOVÁ         Soňa

Trenčianske Stankovce   300

36.

TANÁČOVÁ         Soňa      ml.

Trenčianske Stankovce   300

37.

TANÁČOVÁ         Zuzanna

Trenčianske Stankovce   606

38.

ZÁHUMENSKÁ    Danka

Trenčianske Stankovce   607

39.

ZÁHUMENSKÁ    Zdenka    Bc.

Trenčianske Stankovce   386