Predsedníctvo TJ

 

 • starosta brat (br.) Dušan Dutko
 • tajomníčka sestra (ses.) Viera Blážová
 • hospodárka ses. Ľubica Hrušková
 • kronikárka ses. Zuzana Hrušovská
 • členovia: ses. Zuzana Najmanová - oddiel pohyb pri hudbe
 •                 br. Ján Buček                 - oddiel volejbalový
 •                 ses. Daniela Hrušovská  - oddiel Sokolka
 •                 br. Libor Najman           - oddiel strelecký (3D lukostreľba, streľba zo                    vzduchovky )
 •                 ses. Miroslava Chrastinová
 • dozorná a kontrolná komisia: predseda: ses.  Danka Mojžišová
 •                                                členky:     ses. Jana Berková
 •                                                                 ses. Ľubica Naďovičová