Architektúra

V obci sa nachádzajú viaceré objekty kultúrneho a historického dedičstva:

klasicistický evanjelický kostol z roku 1784
murovaná zvonička vežového typu z roku 1859 vo Veľkých Stankovciach
neskoroklasicistická zvonicca z roku 1867 s kamennou plastikou a klasicistickým zvonom v Rozvadzoch
murovaná klasticistická zvonica vežového typu, postavená v 2. polovici 18 stor. v Sedličnej, renovovaná v roku 1937

Medzi dominanty modernej architektúry v obci patria:

dom smútku (r.1985)

budova obecného úradu (r.1987)

rímsko-katolícky kostol v modernoom slohu (r.1994)

spoločenský dom (r.1998)

zvonica nad evanjelickým kostolom (r.2001)

oddychové centrum (r.2006)

pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny (r.2018)