Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR v obci Trenčianske Stankovce

bližšie informácie o mieste konania volieb v detaile

sobota 30.9.2023 od 7.00h. do 22.00h.

Volebný okrsok č. 1 Sedličná - budova Základnej školy s materskou školou Trenčianske Stankovce 407
Volebný okrsok č. 2 Malé Stankovce, Rozvadze - Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 407 - ŠKD (budova školskej "družiny")
Volebný okrsok č. 3 Veľké Stankovce -  Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 407- ŠKD (budova školskej "družiny")

Dátum vloženia: 13. 9. 2023 15:50