Kuchynský odpad

 ČO  S KUCHYNSKÝM  ODPADOM  V  NAŠEJ  OBCI?

 

Obec Trenčianske Stankovce sa tak ako mnohé ďalšie obce a mestá na Slovensku pripravuje na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Pre ostatných obyvateľov, ktorí nevyužívajú kompostovanie, sú umiestnené v obci zberné nádoby pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ( BRKO ) na zberných miestach.                                      

 

Žiadame Vás, aby ste  kuchynský odpad zhromažďovali doma  v nádobách (napr. plastové vedro), z ktorých obsah vylejete alebo vysypete do zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Pri väčšom záujme sa môžu  zberné miesta rozšíriť podľa potreby.

Vývoz kuchynského odpadu bude zabezpečený 1x týždenne.

plagát

plagát