Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

15. 6. 2018

7.pochod priateľov lesnej železnice Trenčín-Selec Z R U Š E N Ý !!!

Aktuálne správyZobraziť viac

6. 2. 2018

Zdravotné stredisko - Ordinačné hodiny

Aktuálne správyZobraziť viac

5. 2. 2018

Kominárstvo

Aktuálne správyZobraziť viac

4. 1. 2018

OZNAM - Realizácia prieskumných prác v k.ú. Sedličná

Aktuálne správyZobraziť viac

19. 9. 2017

Materská škola Trenčianske Stankovce- Zvýšenie energetickej účinnosti budovy

Aktuálne správyZobraziť viac