Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

7. 3. 2018

Pozvánka na Valné zhromaždenie ZUaPS, časť Veľké Stankovce

Aktuálne správyZobraziť viac

27. 2. 2018

Ponuka na odpredaj urbárskych spoluvlastníckych podielov

Aktuálne správyZobraziť viac

6. 2. 2018

Zdravotné stredisko - Ordinačné hodiny

Aktuálne správyZobraziť viac

5. 2. 2018

Kominárstvo

Aktuálne správyZobraziť viac

4. 1. 2018

OZNAM - Realizácia prieskumných prác v k.ú. Sedličná

Aktuálne správyZobraziť viac