Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

4. 1. 2018

Pozvánka na Ples hasičov

Aktuálne správyZobraziť viac

4. 1. 2018

20. Ples športovcov

Aktuálne správyZobraziť viac

27. 12. 2017

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Aktuálne správyZobraziť viac

22. 11. 2017

Kúpele v regióne

Aktuálne správyZobraziť viac

4. 7. 2017

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Aktuálne správyZobraziť viac