Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

16. 11. 2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Aktuálne správyZobraziť viac

13. - 29. 11. 2018

VV - Vjazd na pozemky 1492/2, 1492/9-TS o zmenu stavby pred jej dokončením

Úradná tabuľaZobraziť viac

13. - 29. 11. 2018

Technické vybavenie odborných učební ZŠ Trenčianske Stankovce -nábytok

Úradná tabuľaZobraziť viac

13. - 29. 11. 2018

Technické vybavenie odborných učební ZŠ Trenčianske Stankovce - učebné pomôcky

Úradná tabuľaZobraziť viac

13. - 29. 11. 2018

Technické vybavenie odborných učební ZŚ Trenčianske Stankovce - IKT

Úradná tabuľaZobraziť viac