Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

19. 9. 2017

Materská škola Trenčianske Stankovce-Zvýšenie energetickej účinnosti budovy

Aktuálne správyZobraziť viac

18. 9. 2017

Na kolesách proti rakovine - Trenčianske Stankovce 30.09.2017

Aktuálne správyZobraziť viac

14. 9. 2017

Kurz spoločenských tancov

Aktuálne správyZobraziť viac

14. 9. 2017

Vaillant-ponuka voľných pracovných miest

Aktuálne správyZobraziť viac

5. - 25. 9. 2017

Návrh VZN č.2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Trenčianske Stankovce

Úradná tabuľaZobraziť viac