Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

príroda     bytovkyToto

 

 

 

 

 

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

1. 12. 2016

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Trenčianske Stankovce

Aktuálne správyZobraziť viac

25. 11. 2016

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Aktuálne správyZobraziť viac

25. 11. - 11. 12. 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

23. 11. 2016

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Aktuálne správyZobraziť viac

22. 11. 2016

Vianočný koncert 2016

Aktuálne správyZobraziť viac