Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

17. 7. - 2. 8. 2017

"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 2: úsek Nové Mesto n/Váhom - Trenčín

Úradná tabuľaZobraziť viac

4. 7. 2017

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Aktuálne správyZobraziť viac

25. 1. 2017

Európske štrukturálne a investičné fondy

Aktuálne správyZobraziť viac

5. 12. 2016

Výzva a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

Aktuálne správyZobraziť viac

1. 12. 2016

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Trenčianske Stankovce

Aktuálne správyZobraziť viac