Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

13. 2. 2017

Stretnutie so spisovateľkou Vitou Jamborovou

Aktuálne správyZobraziť viac

1. 2. 2017

Fašiangové posedenie

Aktuálne správyZobraziť viac

1. 2. 2017

Pozvánka na valné zhromaždenie Lesného družstva pozemkového spoločenstva Malé Stankovce

Aktuálne správyZobraziť viac

25. 1. 2017

Európske štrukturálne a investičné fondy

Aktuálne správyZobraziť viac

5. 12. 2016

Výzva a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

Aktuálne správyZobraziť viac