Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

17. - 29. 3. 2019

Výsledky pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky

Úradná tabuľaZobraziť viac

15. - 31. 3. 2019

Informácia o začatých správnych konaniach

Úradná tabuľaZobraziť viac

13. 3. 2019

Akvaristicko-teraristická výstava AkvaTera Trenčín

Aktuálne správyZobraziť viac

13. 3. - 8. 4. 2019

Obchodná verejná súťaž Oddychové centrum Trenčianske Stankovce

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 3. 2019

Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia urbárskej a pasienkovej spoločnosti

Aktuálne správyZobraziť viac