Obsah

Uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

2018

Uznesenia december 2018 Stiahnuté: 12x | 18.12.2018

Uznesenia november 2018- 2.zasadnutie Stiahnuté: 12x | 28.11.2018

Uznesenia november 2018 Stiahnuté: 11x | 27.11.2018

Uznesenia september 2018 Stiahnuté: 29x | 15.10.2018

Uznesenia máj 2018 Stiahnuté: 38x | 07.09.2018

Uznesenia august 2018 Stiahnuté: 54x | 22.08.2018

Uznesenia jún 2018 Stiahnuté: 35x | 22.08.2018

Uznesenia marec 2018 Stiahnuté: 70x | 26.04.2018

uznesenia január 2018-1 Stiahnuté: 71x | 26.04.2018

2017

uznesenia č. 26-32/2017 prijaté OZ dňa 28.06.2017 Stiahnuté: 81x | 22.12.2017

Uznesenia č. 45-50/2017 prijaté OZ dňa 29.11.2017 Stiahnuté: 66x | 22.12.2017

Uznesenia č. 56-66/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 70x | 22.12.2017

Uznesenia č. 51-55/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 72x | 22.12.2017

Uznesenia č.33-44/2017 prijaté OZ dňa 24.8.2017 Stiahnuté: 95x | 30.08.2017

Uznesenia č. 16 - 25/2017 prijaté OZ dňa 07.06.2017 Stiahnuté: 92x | 22.12.2017

Uznesenia č. 4-15/2017 prijaté OZ dňa 7.4.2017 Stiahnuté: 103x | 22.06.2017

Uznesenie č.1-3/2017 prijaté OZ dňa 23.1.2017 Stiahnuté: 85x | 22.06.2017

Uznesenia č. 70 - 79/2016, prijaté OZ dňa 12.12. 2016 Stiahnuté: 91x | 20.04.2017

Uznesenia č.60-69/2016 prijaté OZ dňa 28.11. 2016 Stiahnuté: 84x | 20.04.2017

Uznesenia č. 47 - 58/2016 prijaté OZ dňa 12.9.2016 Stiahnuté: 543x | 22.06.2017

Stránka