Obsah

Uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

2018

Uznesenia marec 2018 Stiahnuté: 28x | 26.04.2018

uznesenia január 2018-1 Stiahnuté: 23x | 26.04.2018

2017

uznesenia č. 26-32/2017 prijaté OZ dňa 28.06.2017 Stiahnuté: 39x | 22.12.2017

Uznesenia č. 45-50/2017 prijaté OZ dňa 29.11.2017 Stiahnuté: 35x | 22.12.2017

Uznesenia č. 56-66/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 36x | 22.12.2017

Uznesenia č. 51-55/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 39x | 22.12.2017

Uznesenia č.33-44/2017 prijaté OZ dňa 24.8.2017 Stiahnuté: 57x | 30.08.2017

Uznesenia č. 16 - 25/2017 prijaté OZ dňa 07.06.2017 Stiahnuté: 65x | 22.12.2017

Uznesenia č. 4-15/2017 prijaté OZ dňa 7.4.2017 Stiahnuté: 69x | 22.06.2017

Uznesenie č.1-3/2017 prijaté OZ dňa 23.1.2017 Stiahnuté: 59x | 22.06.2017

Uznesenia č. 70 - 79/2016, prijaté OZ dňa 12.12. 2016 Stiahnuté: 57x | 20.04.2017

Uznesenia č.60-69/2016 prijaté OZ dňa 28.11. 2016 Stiahnuté: 59x | 20.04.2017

Uznesenia č. 47 - 58/2016 prijaté OZ dňa 12.9.2016 Stiahnuté: 178x | 22.06.2017

Uznesenia č. 19-26/2016 prijaté OZ dňa 25.4.2016 Stiahnuté: 144x | 22.06.2017

Uznesenie 1 2016 Stiahnuté: 113x | 22.06.2017

2016

Uznesenie č. 59/2016 Stiahnuté: 89x | 17.10.2016

Uznesenia č. 45-46/2016 prijaté OZ dňa 19. 08. 2016 Stiahnuté: 116x | 20.09.2016

Uznesenia č.27-44/2016 prijaté OZ dňa 13.6.2016 Stiahnuté: 110x | 23.06.2016

Uznesenia č. 9-18 /2016 prijaté OZ 09.03.2016 Stiahnuté: 124x | 21.03.2016

Uznesenie 8 b 2016 Stiahnuté: 119x | 15.02.2016

Stránka