Obsah

Uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

2019

Uznesenia Marec 2019 Stiahnuté: 7x | 11.03.2019

2018

Uznesenia december 2018 Stiahnuté: 35x | 18.12.2018

Uznesenia november 2018- 2.zasadnutie Stiahnuté: 33x | 28.11.2018

Uznesenia november 2018 Stiahnuté: 24x | 27.11.2018

Uznesenia september 2018 Stiahnuté: 46x | 15.10.2018

Uznesenia máj 2018 Stiahnuté: 52x | 07.09.2018

Uznesenia august 2018 Stiahnuté: 70x | 22.08.2018

Uznesenia jún 2018 Stiahnuté: 48x | 22.08.2018

Uznesenia marec 2018 Stiahnuté: 85x | 26.04.2018

uznesenia január 2018-1 Stiahnuté: 86x | 26.04.2018

2017

uznesenia č. 26-32/2017 prijaté OZ dňa 28.06.2017 Stiahnuté: 96x | 22.12.2017

Uznesenia č. 45-50/2017 prijaté OZ dňa 29.11.2017 Stiahnuté: 82x | 22.12.2017

Uznesenia č. 56-66/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 87x | 22.12.2017

Uznesenia č. 51-55/2017 prijaté OZ dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 87x | 22.12.2017

Uznesenia č.33-44/2017 prijaté OZ dňa 24.8.2017 Stiahnuté: 108x | 30.08.2017

Uznesenia č. 16 - 25/2017 prijaté OZ dňa 07.06.2017 Stiahnuté: 109x | 22.12.2017

Uznesenia č. 4-15/2017 prijaté OZ dňa 7.4.2017 Stiahnuté: 119x | 22.06.2017

Uznesenie č.1-3/2017 prijaté OZ dňa 23.1.2017 Stiahnuté: 97x | 22.06.2017

Uznesenia č. 70 - 79/2016, prijaté OZ dňa 12.12. 2016 Stiahnuté: 116x | 20.04.2017

Uznesenia č.60-69/2016 prijaté OZ dňa 28.11. 2016 Stiahnuté: 99x | 20.04.2017

Stránka