Obsah

Organizačná štruktúra obecného úradu

 

Starosta obce: JUDr. Martin Markech
Zástupca starostu:  
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Jozef Lipták
Obecná rada:  


Obecný úrad

Prednostka: Mgr. Ľubica Ďurišová
Vedúci ekonóm: Ing. Mária Kašubová
Ekonómka: Ing. Alena Novotová
Účtovníčka,personálna a mzdová agenda: Soňa Siváková 
Podateľňa, pokladňa, sekretariát : Jana Dutková
Správa daní a poplatkov, životné prostredie,osvedčovanie podpisov a listín: Zuzanna Tanáčová
Matrika a evidencia obyvateľstva,stavebná agenda: Drahoslava Zemánková
Doručovateľka a upratovačka: Eva Straková
   

 

Stavebný úrad  
Ing. Mária Pavlíková
tel.č. 0918 597 301
email : pavlikova@hotmail.sk


Knižnica

Knižnica: Ľubica Mikulášová


Kronika

Kronikárka: Mgr. Terézia Kadáková 


Odbor obecných služieb

Vedúci: Ján Husár 
Pracovník: Milan Dobiaš
Pracovník: Peter Ďuriš
Pracovník: Patrik Plášek
Pracovník:

Jozef Staník

 Pracovník :                                                Milan Pevný

 Pracovník:                                                 Pavol  Jančo