Obsah

Organizačná štruktúra obecného úradu

 

Starosta obce: JUDr. Martin Markech
Zástupca starostu:  
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Jozef Lipták
Obecná rada:  


Obecný úrad

Prednostka: Mgr. Ľubica Ďurišová
Ekonómka: Galina Dobiašová
Ekonómka: Ing. Alena Novotová
Účtovníčka,personálna a mzdová agenda: Soňa Siváková 
Podateľňa, pokladňa, sekretariát : Jana Dutková
Správa daní a poplatkov, životné prostredie,osvedčovanie podpisov a listín: Zuzanna Tanáčová
Matrika a evidencia obyvateľstva,stavebná agenda: Drahoslava Zemánková
Doručovateľka a upratovačka: Eva Straková
  Jarmila Kadlečíková

 

Stavebný úrad Ing. Mária Pavlíková
   


Knižnica

Knižnica:                                        Mgr. Silvia Justusová  


Kronika

Kronikárka:  Mgr. Silvia Justusová


Odbor obecných služieb

Vedúci: Ing. Jaroslav Beták
Pracovník: Milan Dobiaš
Pracovník: Peter Ďuriš
Pracovník: Patrik Plášek
Pracovník:

Jozef Staník

 Pracovník :                                   Milan Pevný

 Pracovník:                                    Pavol  Jančo 

 Pracovník:                                    Boris Zemánek