Obsah

Obecný úrad

Adresa:  

Trenčianske Stankovce č. 362

913 11  Trenčianske Stankovce

Tel: 032/6576633

Fax: 032/6576621

email: podatelna@trencianskestankovce.sk

OBECNÝ ÚRAD Trenčianske Stankovce

Úradné hodiny

 

Pondelok      730 - 1145       1215  -   1530 hod.

Utorok         730 - 1145       1215  -   1530 hod.

Streda          730 - 1145       1215  -   1700 hod.

Štvrtok                 nestránkový deň

Piatok           730 - 1145       1215  -   1400 hod.

 

STAVEBNÝ ÚRAD

TRENČIANSKE STANKOVCE

Úradné hodiny

 

    Ing. Mária Pavlíková

     tel.č. :  0918 597 301

     email: maria.pavlikova@trencianskestankovce.sk

   

Párny týždeň

 

Utorok          nestránkový deň

Streda           800 - 1145       1215  -  1700 hod.

Štvrtok          nestránkový deň

Piatok           800 – 1145          1215  -  1400 hod. 

Nepárny týždeň

Streda           800 - 1145       1215  -   1700 hod.

Štvrtok          nestránkový deň

Piatok           800 – 1145      1215  -  1400 hod.