Obsah

OMISIE, ZRIADENÉ PRI OBECNOM  ZASTUPITEĽSTVE  OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE :

 

1. Komisia finančná  a správy obecného majetku predseda Ing. Martin Kudla, PhD.
   
     Členovia  stáli: Ing. Marcela Hrušovská
  Ing. Viera Blážová
  Juraj Boldiš
  Ing. Jozef Kadák
   
Členovia prizývaní v prípade potreby: Ing. Alena Novotová
  Soňa Siváková
  Mgr. Ľubica Ďurišová
   
     Člen - tajomník: Galina Husárová


 

2. Komisia výstavby, územného plánovania,  investícií   predseda Dušan Pevný
   
     Členovia stáli: Ing. Eva Beňovičová
  Ing. Pavol Bogár
  Ing. Miroslav Vaško
  Ing. Jozef Kadák
  Ing. Jozef Svatík
  Ing. Martin Poruban
   
Členovia, prizývaní v prípade potreby: Mgr. Ľubica Ďurišová
  Ing. Mária Pavlíková
   
Člen-tajomník :                                                            Drahoslava Zemánková
      


 

3. Komisia  kultúry, školstva a športu predseda Patrik Tomík
   
     Členovia stáli: Karol Ježík
  Ing. Michaela Ježíková
  Anna Navrátilová
  Pavol Múdry
  Dušan Dutko
  Mgr. Mária Obdržalová
  Ľubica Mikulášová
  Peter Húdek
   
Členovia prizývaní v prípade potreby: Lenka Ďurišová
   
     Člen - tajomník: Jana Dutková


 

4. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva predseda Ing. Jozef Mojžiš
     Členovia stáli: Patrik Tomík
  Jarmila Kadlečíková
  Slavomír Tomík
  Eva Jančová
  Bc. Zuzana Jančová
   
Členovia prizývaní v prípade potreby: Drahoslava Zemánková
   
     Člen - tajomník: Mgr. Ľubica Ďurišová


 

5. Komisie na ochranu verejného poriadku predseda  JUDr. Simona Mastelová
   
     Členovia stáli: JUDr. Pavol Kadlečík
  Mgr. Ivan Poruban, ml.
  Peter Ďuriš
  Miroslav Raček
   
Členovia prizývaní v prípade potreby: Zuzanna Tanáčová
  Ing. Jozef Mojžiš
  Mgr. Ľubica Ďurišová
   
     Člen - tajomník: Soňa Siváková


 

6. Komisia  na ochranu verejného záujmu predseda JUDr. Simona Mastelová
   
     Členovia stáli: PaedDr. Oľga Šmatláková
  Bc. Jaroslav Križan
   
     Člen - tajomník: Mgr. Ľubica Ďurišová


 

7. Komisia Zboru pre občianske záležitosti predseda PaedDr. Oľga Šmatláková
   
    Členovia stáli :  
    Rečník: JUDr. Martin Markech
  PaedDr. Oľga Šmatláková
  Ing. Eva Beňovičová
  Mgr. Ľubica Ďurišová
  Ľubica Mikulášová, smútočný rečník
  Mgr. Ladislav Žiško, smútočný rečník
   
     Hudba:  Ing. Marcela Hrušovská
  Radoslav Jančo
   
     Spev: Zuzana Jančová
  Dana Hrušovská
  Mgr. Katarína Boková
  Mgr. Denisa Porubanová
  Ing. Tibor Gavenda
   

     Recitácia:

Soňa Siváková
  Mária Kubasáková
  Bc. Lenka Ďurišová
   
     Fotograf: Mgr. Ľubica Ďurišová
   
     Člen - tajomník ZPOZ:  
Príprava sobášov, slávností a akcií  ZPOZ Drahoslava Zemánková
Príprava smútočných rozlúčok Ľubica Mikulášová
   
Poslanci, poverení výkonom sobášnych obradov pre volebné obdobie r. 2014-2018: Ing. Eva Beňovičová
  PaedDr. Oľga Šmatláková

Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky obce a do Stankovského informátora  :

Predseda :                                                                          PaedDr. Oľga  Šmatláková

Členovia stáli :                                                                  Mgr. Darina Sýkorová

                                                                                              Mgr. Lenka Ďuďáková

                                                                                              Anna Navrátilová

                                                                                                     Ľubica  Mikulášová,

                                                                                                      Mgr.Ľubica Ďurišová

Člen - tajomník:                                                                Drahoslava Zemánková