Kanalizácia

Akcia: 
INTENZIFIKÁCIA ČOV, ODKANALIZOVANIE A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU  V TRENČIANSKOM REGIÓNE

B4.1. TRENČIANSKE STANKOVCE - KANALIZÁCIA

PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU

Výkresová dokumentácia k nahliadnutiu.
Treba stiahnuť ZIP súbor ,  * 70MB ,  rozbaliť a prehladať pdf súbory.
 

Č.PR.

PRÍLOHA

XER

TLAČ

 
 

 

 

B4.1.1
STAVEBNÁ ČASŤ – STAVEBNÉ OBJEKTY

 

 

 

 

 

 

B4.1.1.01

SO 04.01.01 STOKOVÁ SIEŤ

52

366

B4.1.1.02

SO 04.01.02 KANALIZAČNÉ ODBOČKY

12

10

B4.1.1.03

SO 04.01.03 NN PRÍPOJKY K ČS

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULNÝ LIST

1

 

 

ZOZNAM PRÍLOH

1

 

 

SPOLU  A4 :   

78

376

 

 

 

Č.PR.

PRÍLOHA

XER

TLAČ

B4.1.1.01
SO 04.01.1.01 STOKOVÁ SIEŤ

 

 

 

 

 

 

B4.1.1.01.0

  TECHNICKÁ SPRÁVA

17

 

B4.1.1.01.1

  PREHĽADNÁ SITUÁCIA

2

 

B4.1.1.01.2

  SITUÁCIA č.1

 

7

B4.1.1.01.3

  SITUÁCIA č.2

 

8

B4.1.1.01.4

  SITUÁCIA č.3

 

9

B4.1.1.01.5

  SITUÁCIA č.4

 

9

B4.1.1.01.6

  SITUÁCIA č.5

 

5

B4.1.1.01.7

  SITUÁCIA č.6

 

6

B4.1.1.01.8

  SITUÁCIA č.7

 

4

B4.1.1.01.9

  SITUÁCIA č.8

 

4

B4.1.1.01.10

  SITUÁCIA č.9

 

6

B4.1.1.01.11

  SITUÁCIA č.10

 

3

B4.1.1.01.12

  SITUÁCIA č.11

 

10

B4.1.1.01.13

  SITUÁCIA č.12

 

6

B4.1.1.01.14

  SÚRADNICE ŠACHIET A LOMOVÝCH BODOV

 

8

B4.1.1.01.15

  POZDĹŽNY PROFIL – STOKA „A4 S“ km 0,0-0,756

 

9

B4.1.1.01.16

  POZDĹŽNY PROFIL – STOKA „A4 S“ km 0,756-1,556

 

9

B4.1.1.01.17

  POZDĹŽNY PROFIL - STOKA „A4 S“ km 1,556-2,244

 

8

B4.1.1.01.18

  POZDĹŽNY PROFIL – STOKA „A4-1S“, „A4-2S“

 

4

B4.1.1.01.19

  POZDĹŽNY PROFIL -  STOKA „A5-1 km 0,0-0,398“

 

6

B4.1.1.01.20

  POZDĹŽNY PROFIL– STOKA „A5-1“ , „A5-1-1“

 

5

B4.1.1.01.21

  POZDĹŽNY PROFIL – STOKA „A7-1“

 

3

B4.1.1.01.22

  POZDĹŽNY PROFIL – STOKA „A9“

 

8

B4.1.1.01.23

  POZDĹŽNY PROFIL– STOKA „A9-1“, „A9-2“

 

4

B4.1.1.01.24

  POZDĹŽNY PROFIL– STOKA „A10“, „A11“

 

7

B4.1.1.01.25

  POZDĹŽNY PROFIL – STOKA „A12“

 

4

B4.1.1.01.26

  POZDĹŽNY PROFIL – STOKA „A7“

 

5

B4.1.1.01.27

  POZDĹŽNY PROFIL – STOKA „A4P“, „A4-1P“, „A4-1-1P“

 

6

B4.1.1.01.28

  VZOROVÝ PRIEČNÝ REZ ULOŽENIA GRAV. POTRUBIA - PP

 

5

B4.1.1.01.29

  VZOROVÝ PRIEČNÝ REZ ULOŽENIA VÝTL. POTRUBIA - HDPE

 

5

B4.1.1.01.30

  VZOROVÝ PRIEČNY REZ SPOLOČNÉHO ULOŽENIA 
  GRAVITAČNÉHO A VODOVODNÉHO POTRUBIA

 

3

B4.1.1.01.31

  VZOROVÁ PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA

 

8

B4.1.1.01.32

  ČERPACIA STANICA 2200  ČS OV1

 

8

B4.1.1.01.33

  PRELOŽKA VODOVODU 

3

 

B4.1.1.01.34

  PRELOŽKA PLYNU 

14

 

B4.3.1.01.35

  KRIŽOVANIE POTOKA PREKOPANÍM

 

8

B4.1.1.01.36

  PODCHODY POD CESTOU - PRETĹAČANIE

 

8

B4.1.1.01.37

  VÝKAZ SÁCHT

 

108

B4.1.1.01.38

  KLADAČSKÝ PLÁN VÝTLAČNÉHO POTRUBIA

 

4

B4.1.1.01.39

  BETÓNOVÉ BLOKY PRE ULOŽENIE VÝTLAKU A VODOVODU

 

4

B4.1.1.01.40

  OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

 

12

B4.1.1.01.41

  OCEĽOVÝ ZVÁRANÝ BRIT

 

3

B4.1.1.01.42

  STATIKA STROPNEJ DOSKY ČS 2200

 

4

B4.1.1.01.43

  PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

14

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULNÝ LIST

1

 

 

ZOZNAM PRÍLOH

1

 

 

SPOLU  A4 :   

52

366

 

 

 

Č.PR.

PRÍLOHA

XER

TLAČ

 
 

 

 

B4.1.1.02
SO 04.01.1.02 KANALIZAČNÉ ODBOČKY

 

 

 

 

 

 

B4.1.1.02.0

  TECHNICKÁ SPRÁVA

10

 

B4.1.1.02.1

 VZOROVÉ PRIEČNE REZY ULOŽENIA KANALIZAČNEJ       ODBOČKY - PVC

 

5

    B4.1.1.02.2

  VZOROVÝ POZDĹŽNY REZ ULOŽENIA KANALIZAČNEJ          ODBOČKY - PVC

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULNÝ LIST

1

 

 

ZOZNAM PRÍLOH

1

 

 

SPOLU  A4 :    22

12

10

 
 

Č.PR.

PRÍLOHA

XER

TLAČ

 
 

 

 

B4.1.1.01.43
PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

 

 

 

 

 

 

B4.1.1.01.43.0

  TECHNICKÁ SPRÁVA

10

 

B4.1.1.01.43.1

 SITUÁCIA POV 1/2

 

12

B4.1.1.01.43.2

  SITUÁCIA POV 2/2

 

5

B4.1.1.01.43.3

  SITUÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

2

 

B4.1.1.01.43.4

  VZOROVÉ PRIEČNE REZY PRACOVNÝM PÁSOM

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULNÝ LIST

1

 

 

ZOZNAM PRÍLOH

1

 

 

SPOLU  A4 :   

14

23