...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Pracovná ponuka - ZŠ Jána Lipského Trenčianske Stankovce

učiteľka 1. stupňa
viac info v detaile

Pozícia:

Učiteľka 1. stupňa

Úväzok:

100 %

Dátum nástupu:

1.9.2022

Požiadavky:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC: MS Word, Excel, PowerPoint - mierne pokročilé, využívanie inovatívnych metód a foriem práce a interaktívnej tabule je vítané.


Pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie za materskú dovolenku.

Zoznam požadovaných dokladov:
− žiadosť o prijatie do zamestnania
− profesijný životopis
− kópia - doklad o vzdelaní
− podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktná osoba:
Mgr. Gabriela Trnavská (riaditeľka školy)
032/6496326, 0918 905 023
e-mail: zstrenstan@centrum.sk

Dátum vloženia: 21. 3. 2022 12:43
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2022 12:45