Obsah

Urbár

Pozvánka na Valné zhromaždenie Lesného družstva

Pozvánka- oznámenie o Zasadnutí zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Malé Stankovce  

Pozvánka- oznámenie o Zasadnutí zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Veľké Stankovce