Kultúra

KONTAKT:
Obecný úrad - Trenčianske Stankovce - I. poschodie (Obecná knižnica)
Mgr. Silvia Justusová č. tel. 0917 428 877 ,

 justusova@trencianskestankovce.sk

Žiadosť o povolenie predaja na trhovom mieste

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia