Trencianske Stankovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Projekt-zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Trenčianske Stankovce

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Trenčianske Stankovce

Názov projektu: Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Trenčianske Stankovce. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Názov prioritnej osi: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Názov konkrétneho cieľa:  2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Predmet projektu:
Predmetom projektu je výstavba novej časti materskej školy s vlastným kúrením v areáli existujúcej vrátane obstarania materiálnotechnického vybavenia.
Nové priestory budú využívané taktiež deťmi z existujúcej MŠ. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života v obci a zabezpečenie poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj. Cieľom projektu je zvýšenie kapacity materskej školy a zlepšenie podmienok pre súčasné deti. V rámci projektových aktivít sa vybuduje nový pavilón, čím vznikne priestor pre novoprijaté deti a súčasne sa zlepšia podmienky detí, ktoré navštevujú existujúcu materskú školu. V budove nového pavilónu sa totiž vytvorí miesto pre špeciálneho pedagóga a miestnosť pre voľnočasové aktivity, ktoré budú slúžiť taktiež deťom zo súčasnej materskej školy. Ďalšou projektovou aktivitou bude nákup interiérového vybavenia do novovybudovaných priestorov. Realizáciou projektu dôjde k výstavbe nového objektu materskej školy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania a k obstaraniu materiálno-technického vybavenia. To znamená, že pôjde aj o adaptáciu existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Novovybudované priestory budú prispôsobené pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (bezbariérový prístup, bezbariérové sociálne zariadenie a kancelária pre špeciálneho pedagóga).

Výška NFP: 360 905,50 Eur

integrovaný regionálny operačný systým

Európska únia- Európsky fond regionálneho rozvoja

Dátum zvesenia: 21. 1. 2024 Zodpovedá: Správce Webu