...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Počet občanov ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Trenčianske Stankovce v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým, že počet občanov ku dňu vyhlásenia volieb (t. j. k 10. 06. 2022) je 3 419. 

Dátum zvesenia: 2. 7. 2022 Zodpovedá: Správce Webu