Obsah

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 325x | 18.12.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k ZU 2014 Stiahnuté: 150x | 18.12.2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 153x | 23.05.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 2015 Stiahnuté: 107x | 23.06.2016

Záverečný účet Obce Trenčianske Stankovce za rok 2016 Stiahnuté: 93x | 29.05.2017

Záverečný účet 2017 Stiahnuté: 24x | 20.12.2018

Rozpočet na rok 2018

Programový rozpočet 2018 - 2020 Stiahnuté: 17x | 19.12.2018

Rozpočet 2018_Príjmy_2015-2020 Stiahnuté: 14x | 19.12.2018

Rozpočet 2018_Príjmy Stiahnuté: 15x | 19.12.2018

Rozpočet 2018_sumarizácia Stiahnuté: 13x | 19.12.2018

Rozpočet 2018_Výdavky Stiahnuté: 14x | 19.12.2018

Rozpočet Výdavky 2015 - 2020 Stiahnuté: 14x | 19.12.2018

Rozpočet na rok 2017

Programový rozpočet na roky 2017-2019 Stiahnuté: 329x | 14.12.2016

Rozpočet na rok 2017-sumarizácia Stiahnuté: 180x | 15.12.2016

Rozpočet príjmov na rok 2017 Stiahnuté: 177x | 15.12.2016

Rozpočet výdavkov na rok 2017 Stiahnuté: 183x | 15.12.2016

Rozpočet príjmov na roky 2017-2019 Stiahnuté: 162x | 15.12.2016

Rozpočet výdavkov na roky 2017-2019 Stiahnuté: 140x | 15.12.2016

Stránka