Obsah

Programový rozpočet

Rozpočet 2016 - programový v EUR Stiahnuté: 140x | 18.12.2015

Rozpočet 2016 - Výdavky 2013 - 2018 Stiahnuté: 135x | 18.12.2015

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 305x | 18.12.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k ZU 2014 Stiahnuté: 138x | 18.12.2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 137x | 23.05.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 2015 Stiahnuté: 98x | 23.06.2016

Záverečný účet Obce Trenčianske Stankovce za rok 2016 Stiahnuté: 79x | 29.05.2017

Stránka