...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Zápis do 1.ročníka ZŠ Trenčianske Stankovce

21. a 22.4.2021

Viac info v detaile

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky

v Základnej škole Jána Lipského s materskou školou

Trenčianske Stankovce 405 

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční

 

21. apríla 2021      12,00 hod. – 16,00 hod.  

22. apríla 2021        8,00 hod. – 12,00 hod.  

 

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

 

Ak ste si vybrali našu školu, odporúčame komunikáciu elektronickou formou, preto Vás žiadame vyplniť a odoslať Elektronickú prihlášku do 1. ročníka.

K elektronickej prihláške je potrebné vyplniť Žiadosť o prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

  • Vyplnenú a vytlačenú prihlášku spolu so žiadosťou podpísanou obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa na overenie údajov je nevyhnutné priniesť do školy v čase zápisu alebo
  • vyplnenú a vytlačenú prihlášku spolu so žiadosťou podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + kópiu rodného listu dieťaťa na overenie údajov (ktorý po overení bude skartovaný) zaslať poštou na adresu školy alebo vhodiť do schránky na budove školy.

 

 

  • Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani vytlačiť si dokumenty z webového sídla školy, je potrebné v dňoch zápisu a v určenom čase prísť vyplniť papierovú prihlášku a žiadosť, a to osobne do školy, za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení (prekrytie úst a nosa, rukavice, vlastné pero).

 

Pokračovanie vzdelávania v materskej škole (odklad)

  • Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka základnej školy s materskou školou odporučí zákonnému zástupcovi požiadať o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu.
  • Ak dieťa MŠ navštevovalo, zákonný zástupca požiada o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
  • Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou  prihláškou  predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2021.

Všetky informácie o našej základnej škole nájdete aj na webovom sídle www.zstrenstan.edupage.org v sekcii ZŠ.

V prípade potreby kontaktujte školu na telefónnom čísle 032/6496326.

 

 

 

 

 

 

    

 

Dátum vloženia: 6. 4. 2021 13:22
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 4. 2021 8:49
Autor:

Kalendár zvozu odpadov

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 186
TÝŽDEŇ: 714
CELKOM: 332072