...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Základná škola Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce-OZNAM!

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021.

Oznam Základnej školy Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce.

Vážení rodičia, milí žiaci.

Brány Základnej školy v Trenčianskych Stankovciach sa otvoria 2. septembra 2020. Slávnostné otvorenie bude v triedach o 8:15 hod. Aby sme dodržali v čo najväčšej miere všetky hygienicko-epidemiologické nariadenia RÚVZ, žiaci môžu postupne vstupovať do budovy školy od 7:40 do 8:10 h. Žiadame všetkých, aby pred vstupom do budovy dodržiavali odstupy a  vstupovali s rúškom na tvári. Žiaci budú vstupovať po jednom, bude im zmeraná teplota a preukážu sa vypísanými tlačivami Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník. Bez vypísaných tlačív nebude žiakovi umožnený vstup do budovy. Tlačivá si môžete stiahnuť z webového sídla školy www.zstrenstan.edupage.org. Ak takú možnosť nemáte, môžete si ich prevziať vo vestibule školy. Žiaka 1. ročníka môže sprevádzať do budovy len jedna osoba. Všetky potrebné informácie a dokumenty k organizácii nového školského roka dostanú žiaci od svojich triednych učiteliek v prvý deň.

Školská jedáleň začne fungovať od 3.9.2020. Prihlášky spolu s poštovými poukážkami dostanú žiaci vo svojich triedach.

Školský klub detí bude fungovať od 3.9.2020 len v popoludňajších hodinách. Ranný školský klub do 15.9. nebude v prevádzke.

Materská škola sa otvára 2.9.2020. Prevádzka do 15.9.2020 bude v čase od 6:00 do 16:00 h.

Všetky potrebné informácie sú postupne zverejňované aj na našom webovom sídle.

Milí žiaci, v stredu 2.9. sa na Vás tešia všetci zamestnanci školy. Dúfam, že tak ako spoločne školský rok otvoríme, tak ho aj spoločne a úspešne ukončíme. Želáme Vám veľa zdravia a chuti do práce.

Vedenie Základnej školy Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce.

Dátum vloženia: 27. 8. 2020 11:35
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 8. 2020 11:38