...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Upozornenie

zvláštne užívanie cesty, spevnených plôch parc.č. 447,446,10/1, 5/1, 9/1,6, 445/2, 445/1 v časti obce Malé Stankovce a parc.č.342/1,342/2,345/1,345/4, 1/2, 252/3, 197/1, 197/6, 196,15/4,345/3, 45/2 v časti obce Sedličná z dôvodu vybudovania optickej siete Slovak Telekom a.s.BA
od 25.9. do 31.10.202

Dátum vloženia: 27. 9. 2023 12:53
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 9. 2023 13:04