...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Ponuka práce - ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce

Vychovávateľka v školskom klube detí

Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405,

913 11 Trenčianske Stankovce

 

Pozícia:

            Vychovávateľka v školskom klube detí

Úväzok:

            100%

Termín nástupu

            01.09.2022

Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky:

Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť, znalosť práce s PC: MS Word, Excel, Power Point – mierne pokročilé, využívanie inovatívnych metód a foriem práce a interaktívnej tabule je vítané.

Pracovný pomer na dobu určitú.

 

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópia – doklad o vzdelaní
  • podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Kontaktné informácie

Adresa školy

Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405

Trenčianske Stankovce

913 11 Trenčianske Stankovce

www.zstrenstan.edupage.org

032/64 963 26

Kontaktná osoba

Mgr. Gabriela Trnavská

0918 905 023

 

Dátum vloženia: 13. 5. 2022 13:18
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 5. 2022 12:40