Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie
...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Výbor DHZ Tr.Stankovce

Zloženie výboru DHZ Trenčianske Stankovce   2017-2021

 

Predseda                                                  Branislav HLADKÝ  
Podpredseda – veliteľ                            Ján            KULAČÍK
Preventivár                                              Karol        JEŽIK Tajomník                                                   Zuzanna  TANÁČOVÁ
Pokladník                                                  Marta       ĎURIŠOVÁ
Referent mládeže                                   Lýdia        ĽAHKÁ
Organizačný referent                            Danka       MOJŽIŠOVÁ
Strojník                                                      Pavol         JANČO 
Materiálno-technický referent      Ing.  Michal Chrastina                                               
Kronikár                                                Mgr. Lenka       ĎUĎÁKOVÁ 
Členky výboru                                        Gabriela   KLINČUCHOV
                                                                    Soňa         TANÁČOVÁ    ml.

Revízna komisia:                                   Ing. Ján            ĽAHKÝ
                                                                   Mgr.Jana          BERKOVÁ 
                                                                   Ing.  Jaroslav    KOPRIVŇANSKÝ


 

Výbor DHZ Tr.Stankovce


Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Trenčianske Stankovce  2012 -2017

Predseda Ing. Jaroslav KOPRIVŇANSKÝ
Podpredseda - veliteľ  Ján KULAČÍK
Preventivár Karol JEŽIK
Tajomník Zuzanna TANÁČOVÁ
Pokladník  Marta ĎURIŠOVÁ
Referent mládeže Lýdia LAHKÁ
Organizačný referent Danka MOJŽIŠOVÁ
Strojník Pavol JANČO
   
Členovia výboru: Mgr. Jana BERKOVÁ
  Gabriela DURÁČIOVÁ
  Gabriela KLINČUCHOVÁ
   
Revízna komisia: Ing. Ján ĽAHKÝ
  Emília HOLIČKOVÁ 
  Branislav HLADKÝ


VÝBOR DHZ TRENČIANSKE STANKOVCE 2007 -2012

Predseda Branislav HLADKÝ
Podpredseda - veliteľ  Pavol JANČO
Podpredseda prevencie Karol JEŽÍK
Tajomník Zuzanna TANÁČOVÁ
Pokladník Pavel ZÁHUMENSKÝ
Organizačný referent Danka MOJŽIŠOVÁ
Referent mládeže Lýdia LAHKÁ
Strojník Rastislav ĎURIŠ
Mater. technický referent Jaroslav KOPRIVŇANSKÝ
Člen výboru  Emília HOLIČKOVÁ
Člen výboru  Jozef HOLIČKA
Revízor Ján ĽAHKÝ    Ing
Revízor Ján ĽAHKÝ
Revízor Gabriela KLINČUCHOVÁ