Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

21. 1. 2019

Premietanie filmu

Aktuálne správyZobraziť viac

21. 1. 2019

Projekt

Aktuálne správyZobraziť viac

17. 1. 2019

Odpočet stavu vodomerov

Aktuálne správyZobraziť viac

15. 1. 2019

Odstávka vody

Aktuálne správyZobraziť viac

14. 1. 2019

Oznam

Aktuálne správyZobraziť viac