Obsah

Späť

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vyvesené: 27. 9. 2017

Dátum zvesenia: 13. 10. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť