Obsah

Objednávky

2011
Objednávkas č.12/2011

3 ks Kontajnerov na objemový odpad

scan0042.pdf Stiahnuté: 132x | 24.03.2011

Objednávka č.13/2010

Odborné stanovisko k majetkovo práv. vyposriadaniu pozemku v k.ú. Rozvadze

scan0043.pdf Stiahnuté: 125x | 24.03.2011

Objednávka č.14/2011

Výrez lipy na cintoríne v k.ú.Sedličná

scan0044.pdf Stiahnuté: 131x | 05.04.2011

Objednávka č.15/2011

Objednávka dopravného značenia

scan0046.pdf Stiahnuté: 128x | 15.04.2011

Objednávka č.16/2011

Servisné prehliadky plynových kotlov

scan0047.pdf Stiahnuté: 140x | 15.04.2011

Objednávka č.17/2011

Listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy

scan0048.pdf Stiahnuté: 155x | 15.04.2011

Objednávka č.18/2011

Objednávka a dovoz betónovej zmesi C-16/20

scan0050.pdf Stiahnuté: 143x | 11.05.2011

Objednávka č.19/2011

Znalecký posudok na ocenenie hodnoty stavebných prác spoločnosťou BONAS Slovakia na Oddychovom centre v Tr.Stankovciach

scan0051.pdf Stiahnuté: 137x | 11.05.2011

Objednávka č.20/2011Objednávka na znalecký posudok na parc.E-KN č.9003/1

Znalecký posudok na parcelu E-KN č.9OO3/1 k.ú. Malé Stankovce-budúcu miestnu komunikáciuu

scan0052.pdf Stiahnuté: 145x | 11.05.2011

Objednávka č.21/2011

Objednávka na uloženie zmesového komunálneho odpadu

scan0055.pdf Stiahnuté: 127x | 20.07.2011

Objednávka č. 22/2011

Kontrola komínov v budeove Spoločenského domu a kotolne obecného úradu

scan0056.pdf Stiahnuté: 128x | 20.07.2011

Faktúry

2012
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

2275

FA_634.pdf Stiahnuté: 111x | 02.01.2012

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390

1810,99

FA_625.pdf Stiahnuté: 109x | 02.01.2012

SOMI TN, Švermova 3, 911 01Trenčín

300

FA_12012.pdf Stiahnuté: 112x | 10.01.2012

ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

1875,89

FA_651.pdf Stiahnuté: 110x | 13.01.2012

SHAS s.r.o., Hodžova 23, 911 01 Trenčín

153

FA_32012.pdf Stiahnuté: 111x | 16.01.2012

Mariana Letková, FEROPLECH-LETKO, Trenč. Stankovce 3004

183,46

FA_22012.pdf Stiahnuté: 159x | 16.01.2012

TVS, a.s., 1.mája 11, Trenčín

0

FA_42012.pdf Stiahnuté: 108x | 17.01.2012

TVS, a.s., 1.mája 11, Trenčín

2,15

FA_112012.pdf Stiahnuté: 116x | 18.01.2012

TVS, a.s., 1.mája 11, Trenčín

43,93

FA_102012.pdf Stiahnuté: 110x | 18.01.2012

Stránka