Obsah

Odbory a referáty , kontakty

Starosta obce

JUDr. Martin Markech

tel.č. 0908 553 049, 032/6576632

starosta@trencianskestankovce.sk

Prednosta obecného úradu

Mgr. Ľubica Ďurišová

tel..č. 032/6576625, 0905 462 101

prednosta@trencianskestankovce.sk

Odbor organizačný, samosprávnych činností a vnútornej správy :

  Podateľňa, pokladňa, sekretariát :     Jana Dutková

  tel.č. 032/ 6576633

  email:   podatelna@trencianskestankovce.sk

 

  Matrika, evidencia obyvateľstva Drahoslava Zemánková

  tel.č. 032/6576627 , 0901 704 103

 email:  drahoslava.zemankova@trencianskestankovce.sk

 

  Odbor ekonomiky a majetku obce :

 Ekonóm : Galina Dobiašová

  tel.č. 032/6576622

  email :  galina.dobiasova@trencianskestankovce.sk

 

 Ekonóm : Ing. Alena Novotová

  tel.č. 032/6576623

  email : alena.novotova@trencianskestankovce.sk

 

  Mzdy, pohrebné služby Soňa Siváková

  tel.č.  032/6576624

  email: sona.sivakova@trencianskestankovce.sk

 

Referát daní a poplatkov, životného prostredia, osvedčovanie podpisov a listín :    

 Zuzanna Tanáčová

 tel.č. 032/6576628

 email: zuzana.tanacova@trencianskestankovce.sk

 

  Knižnica :  Mgr. Silvia Justusová

  tel. č. 032/ 6576626

 

  Opatrovateľka a doručovateľka :   Jarmila Kadlečíková

  Upratovačka a doručovateľka :      Eva Straková

 

 Odbor  obecných služieb :

     Vedúci :  Ing. Jaroslav Beták

     tel.č.  032/6496301 ,0905 803 686

     email : veduci@trencianskestankovce.sk

    Zamestnanci :                  Milan Dobiaš

                                                 Peter Ďuriš

                                                 Patrik Plášek

                                                 Milan Pevný

                                                 Pavol Jančo

                                                 Boris Zemánek

    Pohrebná služba :   0918 181 597                                    

                                                

    STAVEBNÝ ÚRAD Trenčianske Stankovce 

     Ing. Mária Pavlíková

     tel.č. :  0918 597 301

     email: maria.pavlikova@trencianskestankovce.sk