Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

28. 3. 2017

Franta a Vojta Nedvědovci s kapelou

Aktuálne správyZobraziť viac

21. 3. 2017

Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia urbárskej a pasienkovej spoločnosti

Aktuálne správyZobraziť viac

1. 3. 2017

DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2017

Aktuálne správyZobraziť viac

25. 1. 2017

Európske štrukturálne a investičné fondy

Aktuálne správyZobraziť viac

5. 12. 2016

Výzva a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

Aktuálne správyZobraziť viac