Obsah

 Obec Trenčianske Stankovce

    

 

     Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.

Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.

   

Správy a informácie z obce

7. 12. 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Aktuálne správyZobraziť viac

6. 12. 2018

Vianočný koncert a Vianočné trhy dňa 16.12.2018 v Spol. dome v Trenč. Stankovciach

Aktuálne správyZobraziť viac

6. 12. 2018

Nezabúdajte triediť odpad ani počas sviatkov.

Aktuálne správyZobraziť viac

3. - 19. 12. 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK!

Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 11. - 13. 12. 2018

VZN č.1/2013 o niektorých podmienkach držania psov

Úradná tabuľaZobraziť viac